文章正文

挑战万人迷胡悦

研究发现气候变化带来的高温可能对肾脏病人是致命的

????在这项研究中,研究人员比较了波士顿,纽约市和费城的7000肾脏病门诊患者的记录,这些患者所在的城市在2001年至2012年期间都发生了极端高温事件。研究结果显示,黑人和白人患者在最热的日子里的住院率和死亡率一直较高,但对于西班牙裔和亚洲患者来说,这一结果并不明显。研究人员还发现,其他健康状况的患者,如充血性心力衰竭、慢性阻塞性肺病和糖尿病,在最热的天气也会增加风险。这种风险增加的原因尚不清楚,但研究人员指出,对于晚期肾病患者来说,高温导致身体降低血压的反应之一可能是一个潜在问题。该研究的第一作者、马里兰州三年级博士生理查德·雷米吉奥说:“炎热的天气也会给那些必须严格控制液体摄入的患者带来其他挑战,如果天气炎热,我们可以喝水解渴,但不幸的是,这些患者没有却不能那样做。”据萨普科塔说:“日益严峻的气候变化正在增加极端高温事件的发生频率。我们的研究结果表明,这些事件对那些最脆弱的人群将带阿里巨大危害。”

zai zhe xiang yan jiu zhong, yan jiu ren yuan bi jiao le bo shi dun, niu yue shi he fei cheng de 7000 shen zang bing men zhen huan zhe de ji lu, zhei xie huan zhe suo zai de cheng shi zai 2001 nian zhi 2012 nian qi jian dou fa sheng le ji duan gao wen shi jian. yan jiu jie guo xian shi, hei ren he bai ren huan zhe zai zui re de ri zi li de zhu yuan lv he si wang lv yi zhi jiao gao, dan dui yu xi ban ya yi he ya zhou huan zhe lai shuo, zhe yi jie guo bing bu ming xian. yan jiu ren yuan hai fa xian, qi ta jian kang zhuang kuang de huan zhe, ru chong xue xing xin li shuai jie man xing zu se xing fei bing he tang niao bing, zai zui re de tian qi ye hui zeng jia feng xian. zhe zhong feng xian zeng jia de yuan yin shang bu qing chu, dan yan jiu ren yuan zhi chu, dui yu wan qi shen bing huan zhe lai shuo, gao wen dao zhi shen ti jiang di xue ya de fan ying zhi yi ke neng shi yi ge qian zai wen ti. gai yan jiu de di yi zuo zhe ma li lan zhou san nian ji bo shi sheng li cha de lei mi ji ao shuo:" yan re de tian qi ye hui gei nei xie bi xu yan ge kong zhi ye ti she ru de huan zhe dai lai qi ta tiao zhan, ru guo tian qi yan re, wo men ke yi he shui jie ke, dan bu xing de shi, zhei xie huan zhe mei you que bu neng na yang zuo." ju sa pu ke ta shuo:" ri yi yan jun de qi hou bian hua zheng zai zeng jia ji duan gao wen shi jian de fa sheng pin lv. wo men de yan jiu jie guo biao ming, zhei xie shi jian dui nei xie zui cui ruo de ren qun jiang dai a li ju da wei hai."

当前文章:http://www.yiniankz.com/97nyubz5/20141-161057-81077.html

发布时间:15:59:58


{相关文章}

??? "?? ?? ?? 3?8000?? ??? ???? ??"

????

【??=???】 ??? ?? = ???? 28? ????????(ASF) ?? ??? ?? ??? ????, ??? ? ?? ??? ?? ??? ???? ???? ????? ???.

?? 17? ??? ?? ?????? ?? ??? ????????? ??? ?? 18~27? ???? ???? ? 9?? ?? ????, ?? ????? 5?(??5)? ????.

?? 27? ??? ??????????????? ???? ???? ? 15?? ????? ??? ??? ????????? ??? ??? ???? ???????? ?????, ????????? ?? ????.

?? ?? ?? ??? ? 88%? ?? ??? ???? ?? ????? ? 3?8000?????.

???? ??? ??? ??? ?? ??? ??? ??? ?? 100% ?? ??? ??, ??? ???? ?? ???? ???????? ? ???? ?? ???? ? ? 90??? ????? ??? ????.

? ???? ? ?????? ??? ?? ? ?? ?? ? ?????? ??? ?? ??.

??? ???????? ???? ?? ?? ??? ???? ????? ???? ????? ???? ??, ??? ?????? ?? ? ??? ?? ? ??? ?? ??? ????.

?? ?? ? ??? ???? ???? ????? ??? ??? ?? ???? ?? ??? ????, ?? ? ???? ? ??? ????, ??? ?? 龙马仕_中文资讯平台?? ????? ???? ?? ??? ??? ????.

???? ?, ??? ? ?? ? ??????霄青吧_中文资讯平台 ???????? ????? ?? ???? ? ?????? ?????? ???, ????? ???? ?? 4?? ??????? 35?? ????? ??? 24?? ???? ??.

? ???, ??? ? ????? ??? ?? ???? ????? ????? ???? ???, 辣妈正传01_中文资讯平台???? ??? ????? ????? ?????? ?? ? ???? ???? ????? ???? ??.

???? ?异界女神封神录_中文资讯平台?? ??? ???? ???? ??? ??? ????? ?? ??, ??, ???? ? ????? 木子美视频_中文资讯平台??? ????, ??? ?? 2世界杯10大富豪_中文资讯平台??? ?? ?? ??? ?? ????? ??? ? ?? ?? ??? ??? ?? ????.

hsh3355@newsis.com

?K-Artprice ??! ??? ???? ??? ???

? ????? ??? ?? ????

? ??? ???? MSI ????? ????

|